Tin Tức

Thay Đổi Fanpage Hỗ Trợ Của Thiên Long Bát Bộ Online

05-20-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Do chính sách của Facebook thay đổi nên:

Bắt đầu từ ngày 18/05/2024, fanpage chính thức của Thiên Long Bát Bộ Online sẽ đổi thành Thiên Long Bát Bộ Online

Đây sẽ là nơi cập nhật các thông tin về cùng với tin tức sự kiện của game.

Trận trọng thông báo !