Cẩm Nang

Đổi Vàng Sang KNB Khóa

09-21-2023 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Nhân sỹ thân mến,

Thiên Long Bát Bộ Online xin thông báo ra mắt tính năng đổi Vàng (không khóa) sang KNB khóa

Thời gian cập nhật: ngày 25/09/2023

Tỷ lệ quy đổi: 1 vàng đổi được 2 KNB khóa

Cập nhật shop KNB khóa: Vải bông cấp 1/Bí ngân cấp 1/Tinh thiết cấp 1 đồng giá 500

Lưu ý: khi mua tại shop KNB khóa vật phẩm sẽ cố định

Trận trọng thông báo !