Cẩm Nang

Cập Nhật BOSS Sương Ảnh - Thúc Hà Cổ Trấn

09-29-2023 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Nhân sỹ thân mến,

Sau bảo trì 19h00 ngày 02/10 Boss Sương Ảnh ở Thúc Hà Cổ Trấn sẽ có một số cập nhật sau:

- Nâng chỉ số máu và thủ của Boss.

- Thời gian xuất hiện: 20h30 các tối thứ 2 - 4 - 6 sẽ xuất hiện 4 con ở 4 vị trí được đánh dấu trên bản đồ.

- Team ks boss thành công sẽ có cơ hội nhặt được các vật phẩm gồm: Cao cấp bảo thạch hợp thành phù, ngọc cấp 3, Nguyên liệu cấp 1.

- Boss chính tại tọa độ 28, 147 Thúc Hà Cổ Trấn sẽ có thêm 15 rương vật phẩm: 1 rương YQ 80, 1 rương thú cưỡi thuộc tính 15 ngày, 1 rương thời trang thuộc tính 15 ngày, 2 rương Kim tàm ti, 5 rương nguyên liệu cấp 1, 5 rương Cường hóa lộ.

Chúc các bang hội, liên minh luôn vững mạnh để cùng ăn được nhiều boss nhất nhé.