Sự Kiện

[26/04] Cập Nhật Huyết Chiến Mộ Dung

04-23-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Quý bằng hữu thân mến,

Thiên Long Bát Bộ Online xin thông báo một số cập nhật cùng các sự kiện cho phiên bản Huyết Chiến Mộ Dung vào 19h00 ngày 26/04 như sau:

     ♦ 18h00 ngày 26/04 đóng tính năng chuyển phái.

     ♦ 19h00 ngày 26/04 mở phái Mộ Dung cùng các sự kiện: Đua TOP trong 48 giờ.

     ♦ 19h00 ngày 26/04 - 19h00 ngày 01/05 mở sự kiện Cuồng Phong Bạo Vũ x3 EXP.

     ♦ 19h00 ngày 29/04 mở lại tính năng chuyển môn phái.

     ♦ 10/05 mở đăng ký giải đấu Mộ Dung Đệ Nhất Nhân.

Lưu ý sự kiện đua TOP Mộ Dung

     ♦ Thời gian bắt đầu tính đua top từ sau bảo trì 19h00 ngày 26/04 và kéo dài đến bảo trì 18h30 ngày 28/04

     ♦ Chỉ áp dụng cho các nhân vật mới tạo sau 19h00 ngày 26/04 (các nhân vật tạo trước 19h00 sẽ không được tính vào kết quả đua TOP) 

     ♦ Kết quả đua top sẽ lấy nhân vật có cấp độ cao nhất, trường hợp cấp độ bằng nhau sẽ dựa vào EXP còn dư trong nhân vật

     ♦ Trong quá trình đua TOP sẽ không sử dụng được Đại Hoàn Đan và tắt tính năng đổi thiện ác sang EXP.

► Phần Thưởng Đua TOP Mộ Dung

Thứ hạngPhần thưởngPhẩm chất
TOP 120.000 KNBKhông cố định
01 Viên ngọc 6 tùy chọn (không tính giảm kháng)Không cố định
01 Thú cưỡi cấp 3 mộ dung (30 ngày)Cố định
01 Thời trang cấp 3 mộ dung vĩnh viễnCố định
01 Bí tịch 35 của Mộ DungCố định
01 YQ 45, 65 và 80 của Mộ DungCố định
TOP 210.000 KNBKhông cố định
01 Viên ngọc 6 tùy chọn (không tính giảm kháng)Không cố định
01 Bí tịch 35 của Mộ DungCố định
01 Bộ yếu quyết 45, 65 và 80 của Mộ DungCố định
TOP 35.000 KNBKhông cố định
01 Viên ngọc 6 tùy chọn (không tính giảm kháng)Không cố định
01 Bí tịch 35 của Mộ DungCố định
01 Bộ yếu quyết 45, 65 và 80 của Mộ DungCố định
TOP 4-105.000 KNBKhông cố định