Cẩm Nang

Thần Mộc Vương Đỉnh

02-17-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Năm xưa lão quái Đinh Xuân Thu học Hóa Công Đại Pháp, dùng hiệu quả thần bí của nó để luyện hóa độc trùng bách thảo tăng công lực. Ngoài luyện hóa độc trùng bách thảo, Thần Mộc Vương Đỉnh còn rất nhiều công dụng đang chờ các bằng hữu khám phá.

Bằng hữu đạt cấp độ trên 15 hoàn toàn có thể tham gia tính năng này!

Phẩm chất Đơn dược và Kim Đơn

Thần mộc vương đỉnh có thể ngưng luyện Đơn Dược nhiều phẩm chất. Đơn Dược phẩm chất cao phải chờ hoàn thành ngưng luyện Đơn Dược cấp thấp mới có thể ngưng luyện. Số lương Đơn Dược ngưng luyện tăng theo phẩm chất. Mỗi loại Đơn Dược sau khi hoàn thành ngưng luyện sẽ tăng thể lực tương ứng Đơn Nhãn.

Khi Đơn Dược ngưng luyện đến ngũ phẩm, có thể sử dụng Không Võ Kim Đan để tiến hành dung luyện. Đơn dược hoàn thành ngưng luyện có phẩm chất càng cao, dung hợp càng nhiều Kim Đơn.

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Càn Nguyên

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Khôn Võ

Dược trần và cách ngưng đơn

Có thể dùng Dược trần tiến hành ngưng đơn, ngưng đơn 100% thành công, Đơn Dược ngưng luyện có phẩm chất càng cao, ngưng đơn càng cần nhiều Dược Trần.

     • Khôn Võ: Sau khi ngưng luyện Đơn Dược có thể nhận được điểm Khôn Võ, sau khi phân phối có thể tăng công kích nhân vật.

     • Dung hợp Kim Đan: Sau khi ngưng luyện xong tất cả Khôn Võ Đan Nhan ngũ phẩm, người chơi có Khôn Võ Kim Đan có thể đem dung hợp vào Khôn Võ Kim Đan Nhãn.

     • Tất cả Đơn Dược ngưng luyện được phẩm chất càng cao, có thể dung hợp được càng nhiều Kim Đan.

     • Sau khi dung hợp Khôn Võ Kim Đan có thể tăng điểm Khôn Võ.

     • Tiêu hao 2000 điểm Dược Trần sẽ có thể thiết lập lại điểm Khôn Võ.

Nhận Dược Trần và Kim Đơn

Có thể đến Tiệm Kim Nguyên Bảo mua đạo cụ Dược Trần hoặc thông qua phụ bản Thiếu Thất Sơn:

Vật phẩmHình ảnh
minh họa
Giá
Tiệm KNB
Công dụng
Huyền Cơ Dược Trần200 KNBTăng 200 điểm Dược Trần
Thương Hạc Dược Phách1000 KNBTăng 1000 điểm Dược Trần
Băng Tủy Dược Linh10000 KNBTăng 10000 điểm Dược Trần
Thiên Hối Dược Hồn50000 KNBTăng 50000 điểm Dược Trần

Học Thần Mộc Vương Đỉnh càng nhiều sẽ phát hiện cách nhận nhiều Dược Trần và Kim Đơn.

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha