Cẩm Nang

Lệnh Bài Bang Hội

02-21-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Lệnh Bài là trang bị mới được tổ hợp từ Tứ Tượng Bảo Châu, thuộc tính mở rộng, thuộc tính bị động. Thuộc tính chủ yếu Lệnh Bài do Bảo Châu quyết định. Bằng hữu có thể khảm các loại Tứ Tượng Bảo Châu khác nhau để mở các thuộc tính phù hợp.

Nhận Lệnh Bài

Thiên Công Phường là kiến trúc mới dùng trong các thao tác liên quan đến Lệnh Bài. Cấp Thiên Công Phường quyết định cấp Lệnh Bài mà thành viên Bang Hội có thể tăng cấp.

Cấp kiến trúc càng cao, thành viên Bang Hội càng có thể tiêu hao Cống Hiến Bang Hội để tăng cấp tối đa Lệnh Bài Bang Hội.

Thiên Công Phường đạt cấp 1 sẽ mở chức năng tẩy lại, khảm nạm hoặc tháo Bảo Châu của thuộc tính mở rộng của Lệnh Bài Bang Hội.

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Các loại Lệnh Bài Bang Hội và Tứ Tượng Bảo Châu chỉ có thể nhận thông qua tiêu hao Cống Hiến Bang Hội.

Loại Lệnh Bài Cống Hiến Bang Hội cần tiêu hao
Giang Hồ Lệnh100
Kim Lan Lệnh200
Tụ Nghĩa Lệnh300
Sáp Huyết Lệnh400
Bá Vương Lệnh500
Tứ Tượng Bảo Châu50

 

Cấp Lệnh Bài

Có 5 cấp Lệnh Bài.

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Trong đó 4 cấp đầu kích hoạt Bảo Châu. Cấp cuối cùng kích hoạt kỹ năng bị động. Mỗi cấp là 1 trang bị mới (tương tự như Ám Khí từ Phi Hoàng Thạch tiến cấp đến Băng Phách Thần Châm).

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Cấp sao Lệnh Bài

Lệnh Bài gồm 1 – 8 sao. Tăng cấp sao bằng Hoán Linh Dịch nhưng có xác suất thành công, thất bại sẽ không được hoàn trả. Khi số lần thất bại đạt số lũy kế sẽ 100% thành công. Sau khi tăng cấp sao, thuộc tính mở rộng và kỹ năng bị động cũng tăng theo.

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Đạo cụ Hoán Linh Dịch có thể mua ở tiệm Kim Nguyên Bảo.

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

 

Thuộc tính mở rộng Lệnh Bài

Thuộc tính mở rộngĐiều kiện
Thuộc tính mở rộng 1Có hiệu lực khi trang bị đạt cấp 2 và khảm 2 Bảo Châu
Thuộc tính mở rộng 2Có hiệu lực khi trang bị đạt cấp 3 và khảm 3 Bảo Châu
Thuộc tính mở rộng 3Có hiệu lực khi trang bị đạt cấp 4 và khảm 4 Bảo Châu

Loại thuộc tính mở rộng là ngẫu nhiên. Bằng hữu có thể đúc lại thuộc tính mở rộng. Thuộc tính mở rộng tăng theo cấp sao Lệnh Bài Bang Hội.

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

 

Kỹ năng bị động Lệnh Bài

Khi Lệnh Bài đạt cấp 5 sẽ kích hoạt kỹ năng bị động Lệnh Bài. Mặc định học được 6 kỹ năng Lệnh Bài Bang Hội, khi mở mặc định sử dụng 1 kỹ năng. Bằng hữu có thể thông qua Thiên Công Phường Chưởng Quầy Khổng Tướng Như (45,46), tốn phí vàng để đổi kỹ năng Lệnh Bài Bang Hội.

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

 

Tứ Tượng Bảo Châu Lệnh Bài

Lệnh Bài gồm có 1- 4 lỗ khảm. Cấp trang bị tăng thì lỗ khảm tăng theo. Cấp 1 là 1 lỗ, cấp 4 là 4 lỗ, cấp 5 sẽ không tăng thêm lỗ khảm.

Lỗ khảm có thể khảm Tứ Tượng Bảo Châu. Màu Tứ Tượng Bảo Châu được khảm trên cùng 1 Lệnh Bài không được giống nhau.

Tứ Tượng Bảo Châu gồm 2 phần chính là màu và thuộc tính. Màu khác nhau sẽ tương ứng loại thuộc tính khác nhau.

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Tất cả Tứ Tượng Bảo Châu có thể đến Bang Hội, gặp Thiên Công Phường Chưởng Quầy Khổng Tướng Như (45,46) tiêu hao Cống Hiến Bang Hội để đổi.

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

 

Loại Bảo Châu
Chu TướcThanh LongHuyền VũBạch Hổ
Gồm các loại: Cường lực, nội lực, giới hạn sinh lực, thân pháp, thể lực, trí lựcGồm các loại: Băng công, độc công, hỏa công, huyền côngGồm các loại: Kháng băng, kháng độc, kháng hỏa, kháng huyềnGồm các loại: Nội công, nội thủ, ngoại thủ, né tránh, chính xác

 

Thuộc tính Tứ Tượng Bảo Châu quyết định bởi cấp trưởng thành của bản thân. Cấp trưởng thành càng cao thì điểm càng nhiều.

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Tăng cấp trưởng thành Tứ Tượng Bảo Châu cần tiêu hao Phỉ Thúy Tâm Tinh. Cấp Bảo Châu càng cao thì Phỉ Thúy Tâm Tinh tiêu hao càng nhiều. Bằng hữu có thể thông qua Phụ bản Bang Hội để nhận được Phỉ Thúy Tâm Tinh.

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Tan Thien Long, Cuong Chien Thien Ha

Lưu ý: Bằng hữu sau khi đổi Bang Hội, Lệnh Bài và Tứ Tượng Bảo Châu đã tăng cấp sẽ không chịu ảnh hưởng của Bang Hội mới.