Cẩm Nang

Long Văn

02-17-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Tương truyền, những đường vẽ của Long Văn uốn lượn trên cơ bắp, ứng với trăm huyệt kinh mạch trên người sẽ giúp người luyện võ giảm bớt sát khí khi thi triển võ công, tinh thần luôn sáng suốt, bất khả xâm phạm!

Làm sao để có trang bị Long Văn?

     • Cấp 85, bằng hữu có thể tiến vào Phụng Minh Trấn (thông qua NPC dịch chuyển) và tham gia phụ bản Vương Lăng tại NPC Tiêu Lăng [288;67]

Tan Thien Long 3D

     • Tiêu diệt boss Đinh Xuân Thu trong phụ bản Thiếu Thất Sơn tại Đại Lý.

 

Tăng cấp trưởng thành

Nguyên liệu cần: Long Văn, Chú Văn Huyết Ngọc (đi phụ bản Vương Lăng).

Tan Thien Long 3D

Nếu chỉ dùng Long Văn, Long Văn chính sẽ tăng 1 điểm trưởng thành. Nhưng nếu dùng Long Văn, kèm thêm 1 Chú Văn Huyết Ngọc, Long Văn chính sẽ tăng đến 5 điểm trưởng thành.

Tan Thien Long 3D

Trên Long Văn, bằng hữu sẽ thấy 1 dòng hiển thị điểm trưởng thành, số điểm đó tương ứng với 1 cấp trưởng thành. Cấp trưởng thành càng cao thì điểm trưởng thành cũng càng gia tăng. Đồng nghĩa với việc càng ngày, bằng hữu càng hao tốn rất nhiều Long Văn hoặc Chú Văn Huyết Ngọc để tăng cấp trưởng thành.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Cấp trưởng thành 10 cần 2 điểm và cấp 40 cần 8 điểm

 

 

 

Tăng cấp sao

     •  Tiêu hao 1 lượng Ngọc Long Tủy nhất định.

     •  Thực hiện ở NPC Tiêu Ưng [150;70] tại Phụng Minh Trấn.

Tan Thien Long 3D

Cấp sao Long Văn mức 1 - 5

     • Tiêu hao 1 lượng Ngọc Long Tủy nhất định.

Tan Thien Long 3D

Cấp sao Long Văn mức 5 - 6

     •  Tiêu hao 1 lượng Ngọc Long Tủy và Câu Thiên Thái Sơ Cấp.

     •  Thực hiện ở các NPC về Long Văn tại Phụng Minh Trấn.

Tan Thien Long 3D

Cấp sao Long Văn mức 6 - 7

     •  Cần tiêu hao 1 lượng Ngọc Long Tủy và Câu Thiên Thái Trung Cấp.

     •  Thực hiện ở các NPC về Long Văn tại Phụng Minh Trấn.

Tan Thien Long 3D

Cấp sao Long Văn mức 8 - 9

     •  Tiêu hao 1 lượng Ngọc Long Tủy và Câu Thiên Thái Cao Cấp.

     •  Thực hiện ở các NPC về Long Văn tại Phụng Minh Trấn.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Tẩy lại thuộc tính

Cần nguyên liệu Tịnh Vân Thủy (đi phụ bản Binh Thánh Kì Trận).

Tan Thien Long 3D

Cấp trưởng thành ảnh hưởng rất lớn đến các thuộc tính của Long Văn. Và mỗi cấp trưởng thành, Long Văn sẽ sở hữu số dòng thuộc tính như sau:

     •  Cấp 1 - 9: 1 dòng

     •  Cấp 10 - 19: 2 dòng

     •  Cấp 20 - 29: 2 - 3 dòng

     •  Cấp 30 - 39: 3 - 4 dòng

     •  Cấp 40 - 49: 3 - 5 dòng

     •  Cấp 50 - 59: 4 - 6 dòng

     •  Cấp 60 - 100: 4 - 7 dòng

Tẩy lại thuộc tính có cơ hội xuất hiện thêm dòng thuộc tính.

Học thuộc tính mở rộng

Thực hiện ở các NPC về Long Văn tại Phụng Minh Trấn

     •  Học được thuộc tính giảm kháng Băng - Hỏa - Huyền - Độc của mục tiêu (có thể chọn học loại thuộc tính giảm kháng phù hợp). 

     •  Nguyên liệu cần thiết: Xuyết Long Thạch - Bạo. Tham gia phụ bản Vương Lăng ở Phụng Minh Trấn.

Tan Thien Long 3D

     •  Học được thuộc tính tăng giới hạn HP (máu)

     •  Nguyên liệu cần thiết: Xuyết Long Thạch - Nguyên. Tham gia phụ bản Vương Lăng ở Phụng Minh Trấn.

Tan Thien Long 3D

     •  Học được thuộc tính công kích Hỏa - Băng - Huyền Độc (có thể chọn học loại thuộc tính công kích phù hợp).

     •  Nguyên liệu cần thiết: Xuyết Long Thạch - Thương. Tham gia phụ bản Vương Lăng ở Phụng Minh Trấn.

Tan Thien Long 3D

Tăng cấp Thuộc Tính Mở Rộng

Cần Xuyết Long Thạch (tùy loại) tương ứng với thuộc tính đã học.