Cẩm Nang

 • tlbbpc-tlbbonline-tlbbprivate

  Thần Mộc Vương Đỉnh

  Năm xưa lão quái Đinh Xuân Thu học Hóa Công Đại Pháp, dùng hiệu quả thần bí của nó để luyện hóa độc trùng bách thảo tăng công lực. Ngoài luyện hóa độc trùng bách thảo, Thần Mộc Vương Đỉnh còn rất nhiều công dụng đang chờ các bằng hữu khám phá.

 • tlbbpc-tlbbonline-tlbbprivate

  Lệnh Bài Bang Hội

  Lệnh Bài là trang bị mới được tổ hợp từ Tứ Tượng Bảo Châu, thuộc tính mở rộng, thuộc tính bị động. Thuộc tính chủ yếu Lệnh Bài do Bảo Châu quyết định. Bằng hữu có thể khảm các loại Tứ Tượng Bảo Châu khác nhau để mở các thuộc tính phù hợp.

 • tlbbpc-tlbbonline-tlbbprivate

  Long Văn

  Tương truyền, những đường vẽ của Long Văn uốn lượn trên cơ bắp, ứng với trăm huyệt kinh mạch trên người sẽ giúp người luyện võ giảm bớt sát khí khi thi triển võ công, tinh thần luôn sáng suốt, bất khả xâm phạm

 • tlbbpc-tlbbonline-tlbbprivate

  Cập Nhật BOSS Sương Ảnh - Thúc Hà Cổ Trấn

  Sau bảo trì 19h00 ngày 01/10 Boss Sương Ảnh ở Thúc Hà Cổ Trấn sẽ có một số cập nhật sau

 • tlbbpc-tlbbonline-tlbbprivate

  Đổi Vàng Sang KNB Khóa

  Ra mắt tính năng đổi từ vàng sang KNB khóa

 • tlbbpc-tlbbonline-tlbbprivate

  Điêu Văn Trang Bị

  Trang bị không tự nhiên mà có sức mạnh. Bằng hữu sẽ phải mất nhiều thời gian

 • tlbbpc-tlbbonline-tlbbprivate

  Danh sách Số Tài Khoản lừa đảo TLBB - Update hàng ngày

  Danh sách các số tài khoản lừa đảo cập nhật hàng ngày

 • tlbbpc-tlbbonline-tlbbprivate

  Tu Luyện

  Thời thế loạn lạc, anh tài hào kiệt xuất hiện ngày càng nhiều

 • tlbbpc-tlbbonline-tlbbprivate

  Võ Hồn

  Để đạt đến cảnh giới võ học thượng thừa, người dụng võ không chỉ cố công rèn luyện mà còn phải biết hòa nhập tâm tưởng với hồn trong võ học

 • tlbbpc-tlbbonline-tlbbprivate

  Thông Tin Drop Vật Phẩm

  Công bố bảng drop chi tiết vật phẩm ở Boss, Phụ bản,.. trong TLBB Online