Tin Tức

Một Số Lưu Ý Và Cập Nhật Khi Mở Cấp 99

08-21-2023 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Quý bằng hữu thân mến,

Dưới đây là một số lưu ý khi mở cấp 99 cùng những cập nhật mới vào 10h ngày 26/08:

- Máy chủ sẽ tiến hành bảo trì từ 9h-10h ngày 26/08 để cập nhật các sự kiện chào đón giới hạn mới.

- Để công bằng cho đua top, sẽ reset exp hiện có của các cấp 86-87-88-89 về 0 (các Đại Hiệp lưu ý sử dụng hết exp tích lũy trước 9h00 ngày 26/08)

- Đóng các vật phẩm: Tiên Hoa Chủng Tử, Đại Hoàn Đan

- Cập nhật Hàn Băng Tinh Thiết vào phụ bản Yến Tử Ổ cấp 90

- Cập nhật Drop thú cưỡi môn phái cấp 3 (có thuộc tính 30 ngày) vào phụ bản Khiêu Chiến Phiêu Miểu Phong

- Cập nhật yêu cầu tâm pháp khi tham gia Thủy Lao, Trừ Ác và Thương Nhân lên 70

Trân trọng thông báo !