Tin Tức

Cập Nhật Máu Boss Map

09-22-2023 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Nhân sỹ thân mến,

Thiên Long Bát Bộ Online xin thông báo bản cập nhật boss các Map: Kính Hồ, Thảo Nguyên, Thương Sơn, Võ DiHuyền Vũ Đảo.

Thời gian cập nhật: 19h00 ngày 22/09

Nội dung cập nhật: Cân bằng sức mạnh giữa boss và người chơi, tăng máu boss.

Trân trọng thông báo !