Sự Kiện

Sinh Tiêu Lôi Đài Cùng Trùng Lâu Kiên

02-01-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

12 linh vật bí ẩn đã giáng thế, khiến cho anh hùng hào kiệt nơi nơi đều háo hức đi tìm chúng để khiêu chiến thử tài.

 

     • Thời gian diễn ra: 02/02/2023 – 16/02/2024.

     • Điều kiện tham gia: Bằng hữu cấp 20 trở lên.

 

Bằng hữu có cấp độ 20 trở lên và có trong tay Sinh Tiêu Thỉnh Thiệp, hãy đến NPC Vân Phiêu Phiêu ở Đại Lý (264, 128) để khiêu chiến cùng 12 con giáp dưới sự chủ trì rất công bằng của Lôi Đài chủ trì Cát Tường Miêu.

 


 

Sinh Tiêu Thỉnh Thiệp sẽ được bày bán trong tiệm KNB với giá 20 KNB

(Lưu ý: thiệp sinh tiêu chỉ tồn tại 3 ngày sau khi mua)

 

Phần thưởng:

Khi đánh bại các con giáp, bằng hữu sẽ nhận được những bảo bối quý giá. Bảo bối của 12 con giáp không chỉ thần kỳ, quý hiếm mà còn rất đa dạng và không món nào giống với món nào ….. 

 

Con GiápPhần Thưởng

Sinh Tiêu Thử

 

- Bảo thạch toái phiến cấp 4

- Tiền Vàng Sinh Tiêu

- Đại Hoàn Đan

- Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

- Kim Cương Sa

- Trang Sức Cửu Lê

- Tân Mãng Thần Phù Cấp 7

- Thái Dương Thạch

- Cao cấp trân thú hoàn đồng

- Siêu cấp trân thú hoàn đồng

- Căn Cốt Đan

- Cường Hóa Lộ

- Hồng Diệu Thạch

Sinh Tiêu Ngưu

- Bảo thạch toái phiến cấp 4

- Tiền Vàng Sinh Tiêu

- Đại Hoàn Đan

- Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

- Kim Cương Sa

- Trang Sức Cửu Lê

- Tân Mãng Thần Phù Cấp 7

- Thái Dương Thạch

- Thanh tâm đan

- Vải bông cấp 1

- Vải Bông Cấp 3

Sinh Tiêu Hổ

- Bảo thạch toái phiến cấp 4

- Tiền Vàng Sinh Tiêu

- Đại Hoàn Đan

- Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

- Kim Cương Sa

- Trang Sức Cửu Lê

- Tân Mãng Thần Phù Cấp 7

- Thái Dương Thạch

- Kim Tàm Ti

- Bí kíp thượng cổ

Sinh Tiêu Thổ

- Bảo thạch toái phiến cấp 4

- Tiền Vàng Sinh Tiêu

- Đại Hoàn Đan

- Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

- Kim Cương Sa

- Trang Sức Cửu Lê

- Tân Mãng Thần Phù Cấp 7

- Thái Dương Thạch

- Vải bông vụn

- Tàn Khuyết Thần Tiết Cấp 7

Sinh Tiêu Long

- Bảo thạch toái phiến cấp 4

- Tiền Vàng Sinh Tiêu

- Đại Hoàn Đan

- Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

- Kim Cương Sa

- Trang Sức Cửu Lê

- Tân Mãng Thần Phù Cấp 7

- Thái Dương Thạch

- Bí ngân toái phiến

- Thú Cưỡi 15 ngày

- Thú Cưỡi 30 ngày

Sinh Tiêu Niên Thú

- Bảo thạch toái phiến cấp 4

- Tiền Vàng Sinh Tiêu

- Đại Hoàn Đan

- Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

- Kim Cương Sa

- Trang Sức Cửu Lê

- Tân Mãng Thần Phù Cấp 7

- Thái Dương Thạch

- Trùng Lâu Kiên (7 ngày)

Sinh Tiêu Mã

- Bảo thạch toái phiến cấp 4

- Tiền Vàng Sinh Tiêu

- Đại Hoàn Đan

- Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

- Kim Cương Sa

- Trang Sức Cửu Lê

- Tân Mãng Thần Phù Cấp 7

- Thái Dương Thạch

- Ngọc cấp 3

Sinh Tiêu Dương

- Bảo thạch toái phiến cấp 4

- Tiền Vàng Sinh Tiêu

- Đại Hoàn Đan

- Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

- Kim Cương Sa

- Trang Sức Cửu Lê

- Tân Mãng Thần Phù Cấp 7

- Thái Dương Thạch

- Ngọc giảm kháng cấp 3

Sinh Tiêu Kê

- Bảo thạch toái phiến cấp 4

- Tiền Vàng Sinh Tiêu

- Đại Hoàn Đan

- Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

- Kim Cương Sa

- Trang Sức Cửu Lê

- Tân Mãng Thần Phù Cấp 7

- Thái Dương Thạch

- Nguyên Liệu Cấp 1

- Thời trang môn phái cấp 3

- Hoàng Kim Chiến Giáp

- Huyết Sắc Chiến Giáp

Sinh Tiêu Hầu

- Bảo thạch toái phiến cấp 4

- Tiền Vàng Sinh Tiêu

- Đại Hoàn Đan

- Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

- Kim Cương Sa

- Trang Sức Cửu Lê

- Tân Mãng Thần Phù Cấp 7

- Thái Dương Thạch

- Trứng trân thú: Long Tam Thái Tử

- Trứng trân thú: Thượng Cổ Thần Viên

- Trứng trân thú: Nhị Lang Chân Quân

- Dung Hồn Đan

Sinh Tiêu Cẩu

- Bảo thạch toái phiến cấp 4

- Tiền Vàng Sinh Tiêu

- Đại Hoàn Đan

- Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

- Kim Cương Sa

- Trang Sức Cửu Lê

- Tân Mãng Thần Phù Cấp 7

- Thái Dương Thạch

- Ngọc giảm kháng cấp 6

- Thanh tâm đan

Sinh Tiêu Trư

- Bảo thạch toái phiến cấp 4

- Tiền Vàng Sinh Tiêu

- Đại Hoàn Đan

- Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa

- Kim Cương Sa

- Trang Sức Cửu Lê

- Tân Mãng Thần Phù Cấp 7

- Thái Dương Thạch

- Kim Cương Sa

- Nguyên Liệu Cấp 4

 

Lưu ý: Trùng Lâu Kiên có thời hạn 7 ngày, để gia hạn cần 1 viên Thái Dương Thạch và 5000 Vàng (yêu cầu: gia hạn trước khi hết hạn)