Cẩm Nang

  • tlbbpc-tlbbonline-tlbbprivate

    Danh Sách Trân Thú Thu Mua Bằng KNB Khóa

    danh sách các trân thú mà NPC Ngữ Yên ở Đại Lý (165, 165) sẽ thu mua bằng KNB

  • download-tlbb-tlbb-private

    Download

    Link download TLBB 2007 bản chuẩn ký ức thời hoàng kim TLBB FPT. Bản tải Thiên Long 9 môn phái tiêu chuẩn giao diện FPT xưa tính năng đơn giản dễ chơi.